Hämeen maakuntahallitus edellyttää Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän sisällyttämistä valtion investointiohjelmaan

Uusi eritasoliittymä kytkee Moreeni-Rastikangas-yritysalueen, MORE:n, nykyistä sujuvammin päätieverkkoon ja parantaa alueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta teollisuus- ja logistiikkatoimintojen sijoituskohteena. MORE:lla on potentiaalia kehittyä yhdeksi Etelä-Suomen merkittävimmistä yritysalueista.

Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas muodostavat yhdessä kuntarajalleen valtakunnallisesti erittäin merkittävän logistiikka- ja yritysalueen, MORE:n. Kyseessä on varsin poikkeuksellinen kuntayhteistyö, jossa kahden kunnan elinkeinoaluetta rakennetaan yhdessä.

” Kulkuyhteyksien parantaminen valtatien 3 osalta on todella kiireellistä, ” toteaa Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

” Liittymä helpottaa merkittävästi MORE:n saavutettavuutta ja tukee vahvasti elinkeinoelämän edellytyksiä. Moreeni-Rastikankaan alueen liittymähankkeen oikea aika on nyt,” Antti Ahonen jatkaa.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Hämeen liiton sivuilta