Industrial Park MOREn kehittämiseen vauhtia

Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan alueilla sijaitsevan yritysalue MOREn kehittäminen kohti hiilineutraaliutta jatkuu kaksivuotisella Vihreän siirtymän toimintaympäristö – vähähiilinen Industrial Park MORE -hankkeella. Kehittämisen keskiössä ovat uudistuva teollisuus ja vastuullisen yritystoiminnan vahvistaminen. MORE-yritysalueen systemaattinen kehittäminen keskittyy metalli-, logistiikka-, ympäristö- ja energia-alan yritysten tarpeisiin.

Koronapandemian aiheuttamat merkittävät muutokset, ilmastotavoitteiden edistäminen ja MORE-alueella jo toteutetut kehittämistoimenpiteet ovat nostaneet esille uusia kehittämistarpeita, joita aletaan taklata lähiaikoina käynnistyvällä hankkeella.

Jatkokehittämistarpeet liittyvät muiden muassa yritysten ja teollisuuden uusiutumisen tukemiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen, vihreän siirtymän edistämiseen ja kiertotalouden prosessien tehokkuuden nostamiseen.

Kehittämistarpeita taklataan seuraavilla toimenpidekokonaisuuksilla:

  1. Teollisuuden uudistaminen / kiertotalouden prosessit
  2. HCT-liikenteen Transport Park MORE -toimintakonseptin suunnittelu
  3. Digitaaliset, vastuulliset asiakastarvelähtöiset ratkaisut / kehittäminen
  4. Vähähiilisen Industrial Park MOREn organisoituminen ja ekosysteemin toiminnan konseptointi, tunnettuus/viestintä

Tuloksena uudenlainen toimintaympäristö

Hankkeen tuloksena syntyy vähähiilinen Industrial Park MORE -ekosysteemi. Uudenlainen korkeakoulu-, yritys- ja verkostoyhteistyön kautta kehittyvä toimintaympäristö tuottaa alueella toimiville yrityksille lisäarvoa. Yritysten muutoskyvykkyys vahvistuu ja ne saavat tukea vastuulliselle kasvulle sekä vihreälle siirtymälle.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.8.2023 ja sitä rahoittaa Hämeen Ely-keskus /REACT EU – EAKR 80%, Hämeenlinnan kaupunki I Linnan Kehitys Oy sekä Janakkalan kunta yhdessä 20%.

Lisätietoja:
Ari Räsänen, puh. +358 40 866 7501, ari.rasanen@linnan.fi
Ismo Holstila, puh. +358 50 591 5865, ismo.holstila@jankkala.fi
                                                                                    

Industrial Park MORE on Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan alueilla sijaitseva yritysalue. Hämeenlinnan puolella MOREsta vastaa kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy. Linnan Kehitys toimii Vihreän siirtymän toimintaympäristö – vähähiilinen Industrial Park MORE -hankkeen hallinnoijana.

Lisätietoja hankkeesta