MORE-hankkeen Energia Master Plan

Vihreän siirtymän toimintaympäristö – Vähähiilinen Industrial Park MORE -hanke on saanut tuulta purjeisiin heti alkuvuodesta. MORE-hankkeesta vastuussa oleva Linnan Kehitys on valinnut loppuvuodesta järjestetyn kilpailutuksen tuloksena Granlund Oy:n toteuttamaan MORE-alueen Energia Master Plan-suunnitelman. Hankkeen rahoittajina toimivat ELY-keskus sekä Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta.

   
Laadittava Energia Master Plan tulee toimimaan strategisena toimintasuunnitelmana jatkotoimenpiteille, joilla pyritään kehittämään pk-yritysten toimintaympäristöä alueella.

Granlundin tekemä suunnittelutyö tulee sisältämään seuraavat osa-alueet:

  • Nykytilanteen kartoitus, olemassa olevat tuotantomuodot ja sähköverkkojen rakenne
  • Alueen kokonaisenergiatase
  • Olemassa olevien energiamuotojen rajapintojen mahdollisuudet uusiutuviin energiamuotoihin
  • Energiateknologioiden vaihtoehtojen mahdollisuudet
  • Kiinteistöjen synergia-näkökulmista huomioitavat energiaratkaisut
  • Erilaiset energian tuotantomahdollisuudet ja varastointimuodot alueella sekä sen jakelu ja alueen ulkopuolelta tuotettu energia
  • Mahdollisuudet alueen energiaomavaraisuudelle

Työ on käynnistynyt tammikuun alussa ja suunnittelun tuloksia odotetaan maaliskuun aikana.

Granlund Oy on kiinteistö- ja energialiiketoiminnan suunnannäyttäjä, jolla on tietotaito, kokemus ja alan syvä tuntemus. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisia konsultoinnin palveluita mukaan lukien energia-ja ympäristökonsultoinnin palvelut sekä kiinteistöomaisuuden hallinnan, kustannusohjauksen ja kiinteistöjohtamisen. Granlund-konserni työllistää yli 1 000 asiantuntijaa.


Lisätietoja:
Lenita Kantele, puh. 050 477 4731
Projektipäällikkö, Vihreän siirtymän toimintaympäristö- vähähiilinen Industrial Park MORE- hanke