HAMKin Älykäs Liikenne-hankkeeseen liittyvä työpaja pidettiin keskiviikkona 12.10.2022 HAMKin kampuksella

ÄlLi-hankkeessa paneudutaan älyliikenteen tuomiin mahdollisuuksiin MORE-yritysalueen älykkään liikkumisen sekä vähähiilisyydenkehittämisen näkökulmasta. MORE-yritysalueen yritysten, taustaorganisaatioiden ja asiantuntijoiden välillä käytiin hedelmällisiä keskusteluita: millaisia mahdollisuuksia älyliikenne tarjoaa yrityksille hiilineutraaliuden osalta ja millaisilta tulevaisuuden trendit näyttävät. Uudet vähähiilisemmät teknologiaratkaisut tuovat yrityksille paljon mahdollisuuksia, mutta tuovat myös haasteita esimerkiksi investointien suhteen.

HAMK Smart Älykkäät ratkaisut-tutkimusyksikön Markus Sihvosen ja Linnan Kehityksen Lenita Kanteleen pitämissä työpajoissa käsiteltiin yritysten näkökulmasta kiireellisimpiä logistiikkaan liittyviä kehityskohteita kohti hiilineutraalimpaa huomista. Vastauksissa nousivat esille mm. datan kerääminen ja hyödyntäminen erityisesti kuljetusajoneuvojen käyttöasteen parantamiseksi. Käyttöasteen parantamiseksi pohdittiin myös erilaisia digitaalisia palvelualustoja, joilla sekä palveluntarjoajat että käyttäjät löytäisivät toisensa paremmin.

Työpajojen lisäksi pidettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat Markus Sihvonen (HAMK Smart), Jouni Rantanen (Sitowise Oy), Timo Louhivaara (Kuljetusliike Taipale Oy), Riku Siren (Megahub Development Oy). Paneeli synnytti keskustelua datan jakamisesta ja miten datan kokoaminen eri palveluntarjoajilta aiheuttaa rajoitteita datan hyödyntämiselle. Yritysten asiakkaat ovat kiinnostuneita esimerkiksi kuljetustensa hiilijalanjäljestä, mutta tiedon tarjoaminen on hankalaa sen ollessa hajallaan. Myös liikenteen sähköistyminen ja käyttövoiman muutos hiilineutraalimpiin vaihtoehtoihin puhututti. Panelistit olivat yhtä mielisiä lyhyen matkan liikenteen nopeasta sähköistymisestä, mutta pidemmissä kuljetuksissa Suomen maantiede, latausverkoston hajanaisuus ja pitkä talvi aiheuttavat haasteita yrityksille.

MOREn osalta työpajoissa ja paneelissa nousi esille yritysten välisen yhteistyön tärkeys niin tiedon jakamisen kuin tavaroiden kuljettamisen osalta. MORE-yritysalueen yhteinen digitaalinen alusta palveluiden varaamiseen ja tiedonjakamiseen sai kannatusta osallistujilta. Yrityskohtaisten digitarpeiden selvittämisen tärkeys tuli myös esiin keskustelussa MORE-yritysalueen kehitystyöstä.

VIHREÄN SIIRTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖ – VÄHÄHIILINEN INDUSTRIAL PARK MORE –hankkeen tavoitteena on yritysalueen kehittäminen systemaattisesti kiertotalouden prosessien, vihreän siirtymän, logistiikan ja digitalisaation näkökulmasta. Hankkeen tuloksina syntyy uuden ajan vastuullinen, jatkuvasti korkeakoulu-, yritys-, ja verkostoyhteistyössä kehittyvä, lisäarvoa yrityksille tuottava toimintaympäristö, vähähiilinen Industrial Park MORE – yritysekosysteemi.