Asfalttiin maalatut valkoiset opastenuolet Asfalttiin maalatut valkoiset opastenuolet

Hankkeet ja verkostot

MORE-yritysalueella on käynnissä useita hankkeita kuntien, korkeakoulukeskuksen ja alueen yrittäjien kanssa kiertotalouden, logistiikan, tuotannon ja monipuolisten energiaratkaisujen puitteissa. Kehitystyö etenee asiakastarvelähtöisesti ja alueen yrityksiä kuunnellen. Tältä sivulta löydät ajankohtaiset tiedot käynnissä olevista hankkeista sekä yhteistyöverkostoista.

KAP - Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut

Yhteistyöhankkeessa HAMK:n kanssa kehitetään Industrial Park MOREn kiertotalousalueen palveluita hyödyntämällä digitaalisia teknologioita, automaatiota ja autonomisen liikenteen keinoja.

Lue lisää hankkeesta 

SIXNET-verkosto Uudistuva teollisuus

SIXNET-verkosto luo edellytykset kestävälle teolliselle verkostoyhteistyölle. Verkostossa toimijoita on seitsemästä eri maakunnasta. Verkostohankkeessa vahvistetaan toimijoiden välisiä suhteita ja rakennetaan yhteistyötä alueellisiin kärkiosaamisiin perustuen.

Lue lisää 

Ekoteollisuuspuistojen verkosto

Verkostoon kuuluu alueensa kiertotalouden edelläkävijöitä ekoteollisuuspuistoista. Verkoston tehtävänä on vaihtaa kiertotalouden parhaita käytäntöjä sekä seurata alan kehitystä Suomessa ja maailmalla.

Tutustu Ekoteollisuuspuistojen verkostoon 

Suomen kasvukäytävä-verkosto

Suomen kasvukäytävä –verkosto kehittää pääkaupunkiseudulta Seinäjoelle saakka ulottuvaa helminauhamaista vyöhykettä niin, että se muodostaa yhtenäisen ja ilmastoystävällisen työmarkkinoiden, liiketoiminnan ja asumisen kokonaisuuden. Vyöhykkeen keskeisinä ja vilkkaina valtaväylinä kulkevat päärata sekä VT3.

Lue lisää 

Päättyneet hankkeet

Vihreän siirtymän toimintaympäristö – vähähiilinen Industrial Park MORE

Hankkeessa aluetta kehitettiin systemaattisesti kohti toimivaa yritysekosysteemiä, joka vahvistaa vastuullista yritystoimintaa alueella. Hanke päättyi marraskuussa 2023.

Lue lisää hankkeesta 

ÄLLI – Älykäs liikenne

Älli-hankkeessa paneuduttiin älyliikenteen tuomiin mahdollisuuksiin MORE-alueen älykkään liikkumisen sekä vähähiilisyydenkehittämisen näkökulmasta. Hanke päättyi joulukuussa 2023.

Lue lisää hankkeesta 

VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä

Yhteistyöhankkeessa HAMK:n kanssa luotiin edellytyksiä kiertotalouden pitkäjänteiselle kehittämiselle digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen avulla. Hanke päättyi keväällä 2023.

Lue lisää hankkeesta