Kanta-Hämeen Logistiikkaselvitys: MORE logistiikan ja tuotannon kehittämisen kärki Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen Logistiikkaselvitys julkaistiin helmikuussa. Raportin tavoitteena on luoda ajantasainen kokonaiskuva Kanta-Hämeen alueen logistiikan nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä peilata logistiikan trendien vaikutuksia tulevaan kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa elinkeinoelämän toiminnalle ja toimintaedellytysten kehittämiselle tärkeät liikenneverkon osat sekä palvella alueen liikennejärjestelmän kehitystä. Selvitys toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen, Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen kuntien toimeksiantona.

Logistiikkaselvitys vahvistaa Industrial Park MOREn logistisen sijainnin ja saavutettavuuden eri kuljetusvälineillä olevan erinomaisia ja tarjoavan hedelmällisen maaperän erityisesti elinkeinoelämälle ja logistiikka-alueille. Logistiikkakeskusten kehittämisessä MORE onkin tunnistettu maakunnassa laajuudeltaan ja palvelurakenteeltaan logistiikan ja tuotannon kehittämisen kärjeksi, joka palvelee valtakunnallisia kuljetusvirtoja. Raportissa MOREa pidetään sijainnin puolesta myös erinomaisena paikkana kiertotalouden ekosysteemin kehittämiselle.

Raportin perusteella uusien käyttövoimien lataus- ja jakeluinfran rakentaminen raskaalle kalustolle logistisiin solmukohtiin on erittäin tärkeää, samoin kuin muut panostukset vihreän siirtymän ratkaisuihin. Lataus- ja jakeluinfran lisäksi samoihin solmukohtiin kaivataan kipeästi uusia raskaan liikenteen taukopaikkoja, sillä nykyiset taukopaikat toimivat maksimikapasiteetilla. Industrial Park MOREn uuden liittymän yhteyteen on suunniteltu raskaan liikenteen monipuolinen palvelukeskus, jossa yhdistyisivät sekä lataus- ja jakeluinfratarpeet että kuljettajien taukopaikka. Raportti osoittaa, että näille palveluille on voimakasta kysyntää.

Lyhyen välin toimenpiteinä raportissa suositellaankin panostuksia raskaan liikenteen palveluihin ja riittävän kapasiteetin lataus- ja jakeluinfran varmistamiseen. Lisäksi kehittyvien logistiikkakeskusten ja yritysalueiden ympäristön liitynnät tieverkkoon ja väylien välityskyvyn varmistaminen vaativat kehittämistä.

“Tässä työssä avoin yhteistyö näytti oivallisuutensa. Tahot, joilla on kuljetusliikenteen edellytysten parannusesityksiä, tulivat kuulluiksi. Samoin kohde- ja yhteysvälitarpeet tulivat kirjatuiksi”, Janakkalan elinkeinopäällikkö Ismo Holstila kertoo ja jatkaa:

“Elinkeinoelämä tarvitsee sujuvan, turvallisen ja kulkuvarman väyläverkon ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina. Edunvalvonta ja asiavaikuttaminen kuuluvat liikennejärjestelmien arviointiin ja perusteluihin. Tämä toteutuu parhaiten asiantuntijuuden kautta hyötykertoimilla perustellen. Eli käsitteellisesti poisoppien kulueräajattelusta investointiajatteluun. Suosittelen tutustumaan liikennejärjestelmäämme logistiikan, ja samalla meidän kaikkien, näkökulmasta.”

Lue koko raportti: Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys (doria.fi)