MORE on tulevaisuuden yritysalue, joka tarjoaa kiertotaloudelle tulevaisuuden mahdollisuudet

Kasvukäytävän keskipisteeseen rakentuu Etelä-Suomen suurin yritysalue MORE. Kiertotalousosaamisen asiantuntija Kiertokapula Oy on yksi MOREn alueen pitkäaikaisimmista toimijoista.

– Kiertotalous on mielenkiintoinen ja kiinnostava ala sekä hyvä tilaisuus tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jolla saadaan myös paikallisesti paljon hyvää aikaan, kertoo Kiertokapulan kehittämisjohtajana tammikuussa 2021 aloittanut Tero Helin, jonka vastuualueena on Karanojan kiertotalousalueen kehittäminen sekä siihen liittyvät toiminnat.

MOREssa on jo nyt hyvät edellytykset kiertotalouteen liittyvälle toiminnalle ja tätä tullaan vahvistamaan myös tulevaisuudessa.

– Hämeenlinna on loistavien liikenneyhteyksien päässä. MOREn ehdoton etu on kaupungin vahva tuki, alueeseen panostetaan suurella kädellä. Hyvä esimerkki yritysten tarpeiden kuulemisesta on suunniteltu moottoritien eritasoliittymä, joka tuo vielä nykyistäkin nopeammat yhteydet alueelle, Helin summaa.

Helinin mielestä alueella on jo nyt hyvä yhteistyön tekemisen kulttuuri sekä paljon yrityksiä, jotka voivat hyötyä toisistaan.

– MOREssa on vahvaa potentiaalia monenlaiseen yhteistyöhön kiertotalouteen liittyen. Alueen yrityksillä on paljon kiertotalousosaamista, jota vahvistaa HAMKin kiertotalouteen liittyvä tutkimustyö. Osaamisen ja teknologian kehittämisen ansiosta alueen arvo kasvaa ja sinne sijoittuminen on arvokkaampaa kuin pelkkä tontti, verkosto ja tukipalvelut yhteensä. Ja toki alueelle mahtuu kaikenlaista teollisuutta ja synergiahyötyä löytyy toimialasta riippumatta.

Helin näkee Kiertokapulan keskeisenä toimijana ja kehityksen moottorina yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

– Kiertokapulan intressissä on saada alue kukoistamaan. Toivon MOREn alueelle sijoittuvia tai sijoittumista harkitsevia yrityksiä ottamaan minuun yhteyttä matalalla kynnyksellä, jotta voidaan yhdessä miettiä synergiahyötyjä.

Lisätiedot:

Tero Helin
Kehitysjohtaja, Kiertokapula Oy
p. 050 577 4242