Vähähiilinen Industrial Park MORE –hanke viitoittaa MOREn kehittämistä

Linnan Kehityksen vetämä, EAKR-rahoitteinen Vihreän siirtymän toimintaympäristö – uudistuva teollisuus ja vastuullisen yritystoiminnan vahvistaminen – Vähähiilinen Industrial Park MORE –hanke on päättynyt. Hanke alkoi 1.12.2021 ja päättyi 30.11.2023.

Hankkeen tavoitteena oli konkretisoida jo toteutettua kehittämistyötä, tukea ja edistää yritysten vastuullista liiketoimintaa, yrityssynergiaverkostoja, organisoitumista ja uusiutumista. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa kiertotalouden sivuvirtoja ja rakentaa vihreän siirtymän toimintaympäristö, jonka palvelutarjonta perustuu vastuullisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin sekä win-win –ajatteluun. Vihreän siirtymän toimintaympäristön tarkoituksena on linkittyä kansallisiin verkostoihin ja vaikuttaa toiminnoillaan alueellisiin sekä kansallisiin ilmastotavoitteisiin. Hankkeen määrittelemät konkreettiset toimenpiteet toteutettiin ja MORE-alueesta on kehittymässä yritysekosysteemi, joka vaikuttaa toiminnoillaan osaltaan alueellisiin ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin sekä tarjoaa yrityksille elinvoimaisen, jatkuvasti kehittyvän, vastuullisen toiminta-alustan.

Hankkeen puitteissa toteutettiin useita selvityksiä, joista esiin tulleet jatkotoimenpiteet ovat joko toteutettavina, harkinnan alla viranomaistasolla tai odottamassa jatkorahoitusta.

  1. Ekosysteemiselvityksessä kartoitettiin alueen toimijat ja synergiat.
  2. Ekosysteemiselvityksen jatkotoimenpiteenä toteutettiin selvitys rakennus- ja metalliteollisuuksien prosesseista ja synergioista.
  3. Energia Master Planin tavoitteena oli kartoittaa uusiutuvan energian tarjoamat mahdollisuudet alueella.
  4. Raskaan liikenteen selvitys keskittyi valtatie 3:lle suuntautuvaan raskaaseen liikenteeseen erityisesti Helsingin satamasta ja satamaan. Selvityksessä tutkittiin, miten MORE-alueelle suunniteltu, lähitulevaisuudessa rakennettavan eritasoliittymän yhteyteen tuleva HCT-liikenteen palvelualue voi parhaiten palvella alueella liikkuvaa raskasta liikennettä ja helpottaa samalla pääkaupunkiseudulla olevaa kapasiteettivajausta.
  5. MOREn organisoituminen –selvityksen tavoitteena oli kartoittaa erilaiset organisaatio- ja liiketoimintamallit ja niiden mahdollinen toteuttaminen MORE-alueella. Päätöksen asian tiimoilta tulevat tekemään Hämeenlinnan ja Janakkalan viranomaiset.
  6. MOREn Kestävän Kehityksen Tiekartta toteutettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti valitsemalla 17:sta SDG-tavoitteesta ne (9 kpl), jotka tulevat jatkossa ohjaamaan alueen kestävää kehitystyötä.

Lisäksi MORE-alue oli hankkeen aikana mukana useassa Hämeen Ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa innovaatio- ja kasvualustana. Yhteiskehittämistyötä tehtiin hankkeessa laajasti alueen yritysten, HAMK:n tutkimusyksiköiden, sekä opiskelijoiden että kansallisten Sixnet- ja Ekoteollisuuspuisto-verkoston kanssa.

“Hanke oli laaja, haastava ja mielenkiintoinen. Alueen kehittämistä on hyvä jatkaa toteutetuista selvityksistä esiin tulleiden toimenpide-ehdotusten pohjalta”, toteaa projektipäällikkö Lenita Kantele.

Kokonaisuudessaan Vähähiilinen Industrial Park MORE –hanke viitoittaa Industrial Park MOREn kehittämistä kohti vastuullista ekoteollisuuspuistoa, joka tarjoaa yrityksille jatkuvasti kehittyvän kasvualustan ja mahdollisuuden vastuulliseen liiketoimintaan.